Tempeltræet


    Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210621

Tempeltræet og Skolen


Tempeltræet er en del af Skolen ved Bülowsvej. Samarbejdet mellem undervisningsdel og frtidsdel er veletableret og godt. Ledelsen på skolen består af skoleleder to pædagogiske ledere en administrativ leder, en SFO leder og en klubleder. Denne ledelseskonstruktion muliggør at pædagogerne kan biddrage med deres kernekompetencer og at vi dermed kan være med til at give børnene på mellemtrin og i udskoling en mere varieret skoledag. samtidig betyder det at børnene møder deres klubpædagoger i skolen, præcis som de kender det fra SFO tiden.


Linjer


I bestræbelse på at opfylde skolereformens muligheder for at tilbyde skolebørnene en mere varieret skoledag, har vi på Skolen ved Bülowsvej valgt at oprette linjer. Linjeprojekt forløbene er en del af skemaet i skoleugen på både udskoling og på mellemtrin.

Det overordnede formål med linjerne er:

-at skabe en større motivation hos børnene ved at facilitere mulighed for selv at vælge et  fag/aktivitet og der med lære at vælge for sig selv og ikke fordi andre vælger noget

-at skabe et fagligtrum med tid til fordybelse og dermed lære glæden ved at være i flow

-at skabe en sammenhængskraft mellem skole og fritid og der med skabe tryghed ved gennem genkendelige voksne


Pædagogerne er, sammen med lærerne, de bærende kræfter i linjeforløbene. De lærere og pædagoger der lægger timer i skolen har således hver deres linje, hvor de faciliterer forløb, som de selv brænder for.