Tempeltræet


    Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210621

Tempeltræet og Skolen


Linjeprojekter


I bestræbelse på at opfylde skolereformens muligheder for at tilbyde skolebørnene en mere varieret skoledag, har vi på Skolen ved Bülowsvej valgt at oprette linjer. Linjeprojekt forløbene er en del af skemaet og skoleugen i både udskoling og på mellemtrin. Det overordnede formål med linjerne er, at skabe en større motivation hos børnene, at skabe et fagligt rum for særlig fordybelse, samt at skabe en sammenhængskraft afdelingerne i mellem. Pædagogerne er, sammen med lærerne, de bærende kræfter i linjeforløbene. De 11 pædagoger der lægger timer i skolen har således hver deres linje, hvor de faciliterer forløb, som de selv brænder for.


På Tempeltræet har det været vigtigt at bruge skolereformen til, at skabe pædagogiske aftryk i skolen. At skabe værkstedslinjer, der ligner de værksteder der er i klubben, betyder at der kommer en sammenhæng mellem skole og fritid for både børn og pædagoger.


Teambuilding forløb


Udover linjer, faciliterer pædagogerne på Tempeltræet også teambuilding forløb for hele klasser. Tilbuddet er sat i system, så hver klasse på mellemtrin og i udskoling, har mulighed for tre gange årligt, at have deres eget teambuilding forløb på fire lektioner. Hvis klassen har særlige problemstillinger, kan forløbet tilpasses så der arbejdes med netop denne problematik.