Tempeltræet og Skolen


Tempeltræet er en del af Skolen ved Bülowsvej. Samarbejdet mellem undervisningsdel og fritidsdel er veletableret og godt. Klublederen er en del af skoleledelsen og klubpædagogerne underviser i skolen i deres kernekompetencer. Dermed er de med til, at give børnene på mellemtrin og i udskoling en mere varieret skoledag, med plads til medbestemmelse. 


Linjer

En af de muligheder skolereformen i 2014 bød på var en frihed til at tænke ud af boksen. På Skolen ved Bülowsvej brugte vi den frihed til, at udvikle en konstruktion hvor børnene på mellemtrinnet og i udskolingen 4 lektioner ugentligt har mulighed for, selv at vælge hvad de vil fordybe sig i på tværs af alder og køn. Klubpædagoger og lærere tilbyder et hav af forskellige kreative-, bevægelses- og fagfaglige fag som børnene i perioder á 10 uger vælger i mellem. Skolen fik i 2016 Frederiksberg Kommunes innovationspris for vores arbejde med linjefag.


Det pædagogiske formål med linjerne er bl.a.:


  • At skabe en større motivation hos børnene gennem medbestemmelse
  • At lære sig selv at kende gennem valg og fravalg 
  • At mærke glæden og roen ved fordybelse og dermed lære glæden ved at være i flow
  • At skabe en pædagogisk sammenhængskraft mellem skole og fritid og dermed skabe genkendelighed i børnenes dag 


Samtalegrupper

Tempeltræet faciliterer sammen med skolen en række samtalegrupper. Samtalegrupperne ligger i skoletiden, enten indlejret i linjekonstruktionen eller i den almindelige skematid.


Vi har følgende grupper:


  • Samtalegruppe for børn med bekymringstanker der får dem til at trække sig fra fællesskaber, de ellers ville være en naturlig del af.
  • Sorggruppe for børn der oplever at midste en nær pårørende eller oplever svær sygdom i nærmeste familie.
  • Psyk-gruppe for børn der oplever psykisk sygdom i nærmeste familie
  • Skilmissegruppe for børn der er påvirkede af en skilsmisse hos deres forældre.


PraksisFagligeFag

På 7. og 8. årgang udskiftes de almindelige linjer med Praksis Faglige Linjer. Her har eleverne fagfaglig undervisning i mad, musik håndværk/design og billedkunst som afsluttes med eksamen i januar på 8. årgang. Tempeltræets pædagoger underviser sammen med lærerene på alle praksisfaglige linjer.


Taskforcegruppe

På skolen ved Bülowsvej er undervisningsdel, fritidsdel og service team gået sammen for, at tilbyde børn der trænger til et andet tilbud end "boglig undervisning" et forløb med praktiske opgaver. Eleverne bliver en del af et 

praktisk projekt og vil således være med til at gøre skolens læringsmiljø mere motiverende. På den måde bliver fagenes teori omdannet til praktisk erfaringer og det generere ofte også stolthed hos eleverne, at have været med til at skabe noget.


Fleksibelt skema

Tempeltræet åbner kl 12.50 på ikke linjedage, på den måde har undervisningsdelen mulighed for at lave fleksible skemaer for børn på 4. og 5. årgang de dage børnene har længere skoledage. det giver mulighed for at der kan laves boost-forløb for udvalgte grupper i klasserne og samtidig giver det mulighed for at arbejde mere intensivt med børnenes sociale kompetencer i klubben, da børnegruppen er mindre.