Tempeltræet


    Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210621

Pædagogikken


På Tempeltræet er vores vision; at barndom er vigtig. Vi har defineret barndom som værende en livsperiode, hvor man har lov til at være fri for at bekymre sig om man har penge, det rigtige tøj, det smukkeste udseende og om man er lige som alle de andre. Denne holdning til barndom afspejler alle de tilbud vi giver børnene på Tempeltræet. Den ses i vores valg af medarbejdere og til vores valg af, at dagligdagen skal være gratis for børnene; gratis frugt, mad og værkstedsmaterialer.


På Tempeltræet tror vi på, at det vi taler om, får vi mere af. Det betyder, at vi hellere taler om muligheder end om problemer. Det betyder ikke at vi fornægter problemer, men blot at vi bruger mere tid på at tale om løsninger. Denne tilgang kaldes populært for LØFT.

LØsnings Fokuseret Tilgang (LØFT) gør sig gældende i den måde vi forholder os til de politiske mål for vores område, i den måde vi forholder os til konflikter i børnegruppen og i den tilgang vi har til vores arbejde.


For vores pædagogik betyder det, at vi i konfliktsituationer er mere fokuseret på hvad børnene forestillede sig, at der skulle komme ud af konflikten, end hvad der reelt skete. Det betyder at man løfter konflikten fra et område der genererer skyld og skam til et område med muligheder og fremadrettethed. Samtidig har det betydet for os, at konfliktniveauet på Tempeltræet er lavt. Det mener vi skyldes, at børnene er blevet vænnet til i højere grad, at have opmærksomhed på hvad de kunne tænke sig i stedet for hvad de ikke kunne tænke sig. Denne fremgangsmåde mener vi samtidig er med til at styrke relationen mellem børn og voksne på Tempeltræet, fordi den betyder, at det at skælde ud er næsten elimineret og er erstattet af samtale.

Tempeltræets hverdag er baseret på værksteder. Det at de voksne der er på værkstederne har specielle forudsætninger for at have præcis det værksted de har, betyder at de udover at være rigtig gode til at lære den bestemte aktivitet fra sig også har overskud til at have fokus på det egentlige mål - at arbejde med børnenes sociale kompetencer. På de næste sider er det muligt at læse lidt om de forskellige værksteder.