Forside

Klub Tempeltræet


Tempeltræet er en velfungerende fritids/ungdomsklub med ca. 450 medlemmer og 15 ansatte.


Alle ansatte på Tempeltræet har et værksted eller et område, som de har særlige forudsætninger for at have. Det betyder, at børnene møder engagerede voksne, der brænder for netop det værksted eller de faciliterer de repræsenterer. Det betyder også at de ansatte på Tempeltræet er meget forskellige, og på den måde søger vi, at være et tilbud der favner bredt.


Tempeltræets vision er at barndom er vigtig.

Vi oplever, at rigtig meget i samfundet omkring os trækker børnene i retning af, at blive voksne hurtigt. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi skaber sammenhænge for børnene der giver mulighed for at være barn. På Tempeltræet afspejler denne holdning sig i de valg og fravalg vi træffer.


På denne hjemmeside kan I blive klogere på klublivet på Tempeltræet. Dyk ned i vores politikker, læs om alt fra koloniliv til sorggrupper. Vær nysgerrige på vores pædagogiske tanker om eksempelvis aftenåbent, børnefester eller mobilpolitik. Undersøg hvad klubpædagogerne laver i udskolingen og på mellemtrinnet og hvorfor der ikke er brugerbetaling i den almindelige klubverdenen på Tempeltræet.


Velkommen på Tempeltræets hjemmeside.