Ind- og udmeldelse


Indmeldelse

Indmeldelse sker centralt på: Den Digitale Pladsanvisning 

Når I klikker ind på Pladsanvisningen, kommer I til en blank side, hvor der i højre hjørne er et Log-in link som videredirigerer jer til nem-id, hvor I så kan logge ind


Betaling sker direkte til Frederiksberg Kommune, hvor der også kan søges om hel eller delvis friplads.


Udmeldelse

Børn indmeldt i fritidsklub, der er ved at afslutte 7. årgang, bliver automatisk udmeldt fra 1. maj. Hvis I ønsker at fortsætte i ungdomsklubben, skal indmeldelse ske via Den Digitale pladsanvisning


Skal barnet udmeldes før 1.maj på 7. årgang, er der et udmeldelsesvarsel på en måned til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse sker via Den Digitale Pladsanvisning.