Tempeltræet


    Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210621

Ind- og udmeldelse


Indmeldelse


Indmeldelse sker centralt på: Den Digitale Pladsanvisning

Betaling sker direkte til Frederiksberg Kommune, hvor der også kan søges om hel eller delvis friplads.


Udmeldelse


Børn indmeldt i fritidsklub, der er ved at afslutte 7. klasse, bliver automatisk udmeldt fra 1. maj. Hvis de ønsker at fortsætte i ungdomsklubben, skal man indmeldes via Den Digitale pladsanvisning.


Skal barnet udmeldes før denne dato, er der et udmeldelsesvarsel på en måned til den 1. eller den 15. i en måned, igen via Den Digitale Pladsanvisning.