Tempeltræet


    Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210621

Tempeltræet og forældre


Klubalderen er en vanskelig tid at navigere i som forældre. Ofte når man spørger sit (pre)teenagebarn hvad der sker, er svaret:” ingenting” og spørger man hvordan det går, så går det ”meget godt”. Det betyder, at man som forældre, måske naturligt nok, blander sig mindre og mindre i sit barns fritidsliv - især hvis man har en fornemmelse af, at det går godt.

Når børnene starter i fritidsklub, åbner der sig en verden af muligheder. Lige så fantastisk som det er for nogle, lige så begrænsende kan det være for andre. Denne forskel kan give sig udslag i, at nogle børn ikke formår at udnytte de mange tilbud og ender med at gå hjem. Det synes vi er ærgerligt, især fordi samfundstendenser viser, at en del unge har problemer med ensomhed i teenageårene. 


I dag er der stor prestige i social popularitet døgnet rundt og det kan betyde, at det er svært at fortælle hvis man føler sig upopulær eller ”forkert”, og hvis man ikke bliver direkte mobbet, kan nogle unge opfatte det som om ensomheden er deres eget problem, som de helst ikke deler med nogen.


Vi vil gerne gøre vores til at forebygge en ensomhedsfølelse blandt børn og unge. Det gør vi ved at tilbyde en masse forskellige åbne fællesskaber, hvor børnene kan dyrke deres interesser og være sammen med andre om et fælles tredje. I alle de klubskabte fællesskaber deltager voksne der udover at brænde for aktiviteten/værkstedet, sikrer en styrkelse af børnenes sociale kompetencer.

 

Da vi kun kan arbejde med børn der kommer på Tempeltræet, har vi på Tempeltræet en ambition om at have et højt informationsniveau. For kun hvis I som forældre er orienterede om hvilke muligheder der er, kan I være med til at vælge hvilke aktiviteter der kan være noget for jeres barn. Derfor vil I modtage et nyhedsbrev og en aktvitetsplan omkring den første i hver måned.


Vi er naturligvis klar over, at ikke alle børn der går hjem eller ikke benytter Tempeltræets tilbud er ensomme eller på vej til at blive det, men vi mener at det er vigtigt, at I som forældre ved at vi kender til problematikken og tager den alvorligt.


I er naturligvis altid velkomne til at ringe, maile eller komme forbi og få en snak, hvis I tænker at vi kan hjælpe i forhold til ovenstående.