Tempeltræet og forældre


Når børnene starter i fritidsklub, åbner der sig et væld af fællesskabs-muligheder. Opdelingen i værksteder

betyder at børnene, via deres interesser, blander sig på kryds og tværs af alder og køn. På det valgte værksted

kan de, sammen med en voksen, fordybe sig i kreative- eller bevægelsesaktiviteter.


Lige så fantastisk valgfriheden er for nogle, lige så begrænsende kan den virke på andre. Denne forskel

kan give udslag i, at nogle børn ikke formår at udnytte de mange tilbud og ender med at gå hjem. Det

synes vi er ærgerligt, især fordi samfundstendenser viser, at en del unge har problemer med ensomhed i teenageårene.

 

Vi opfordrer derfor forældregruppen til, at kontakte os hvis I oplever, at jeres barn begynder at trække sig fra

fællesskaber, som I synes at de burde være en naturlig del af. På den måde kan vi sammen finde en

fællesskabsmuighed for jeres barn.


Vi er naturligvis klar over, at ikke alle børn der går hjem eller ikke benytter Tempeltræets tilbud er ensomme

eller på vej til at blive det, men vi mener at det er vigtigt, at I som forældre ved, at vi kender til problematik-

ken og tager den alvorligt. 


I er altid velkomne til at ringe, maile eller komme forbi og få en snak, hvis I tænker at vi kan

hjælpe i forhold til ovenstående eller hvis I er nysgerrige på hvad vi laver.

I kan skrive til:


Tempeltræets leder, Helene Bech på hebe03@frederiksberg.dk


Tempeltræet er repræsenteret i både skolebestyrelse, Kontakt-forældre udvalg, elevråd (BÜråd),

Dialogmøder og Netværksmøder