Tempeltræet og skolen

Tempeltræet

 

Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210620

Tempeltræet og Skolen

 

Linjeprojekter

 

I bestræbelse på at opfylde skolereformens muligheder for at tilbyde skolebørnene en mere varieret skoledag, har vi på Skolen ved Bülowsvej valgt at oprette linjer. Linjeprojekt forløbene er en del af skemaet og skoleugen i både udskoling og på mellemtrin. Det overordnede formål med linjerne er, at skabe en større motivation hos børnene, at skabe et fagligt rum for særlig fordybelse, samt at skabe en sammenhængskraft afdelingerne i mellem. Pædagogerne er, sammen med lærerne, de bærende kræfter i linjeforløbene. De 11 pædagoger der lægger timer i skolen har således hver deres linje, hvor de faciliterer forløb, som de selv brænder for.

 

På Tempeltræet har det været vigtigt at bruge skolereformen til, at skabe pædagogiske aftryk i skolen. At skabe værkstedslinjer, der ligner de værksteder der er i klubben, betyder at der kommer en sammenhæng mellem skole og fritid for både børn og pædagoger.

 

Teambuilding forløb

 

Udover linjer, faciliterer pædagogerne på Tempeltræet også teambuilding forløb for hele klasser. Tilbuddet er sat i system, så hver klasse på mellemtrin og i udskoling, har mulighed for tre gange årligt, at have deres eget teambuilding forløb på fire lektioner. Hvis klassen har særlige problemstillinger, kan forløbet tilpasses så der arbejdes med netop denne problematik.

 

 

Pædagoger som mentorer

 

I udskolingen er børnene fordelt i mentorgrupper mellem de lærere og pædagoger der er tilknyttet afdelingen. Det betyder, at de pædagoger der lægger timer i udskolingen, også fungerer som mentorer for hver sin gruppe børn. Mentoren har tid til samtale med sine mentorbørn og på den måde sikre, at børnene har rum til at tale om vigtige emner og tanker der fylder hos netop dem.

På mellemtrinnet facilitere pædagogerne særlige mentor forløb for særlige børnegrupper. Det kan være stille piger eller drenge, udadreagerende piger eller drenge eller andre grupper. Tanken bag de særlig tilrettelagte forløb er naturligvis ikke at stigmatisere børnene, men at hjælpe dem til at opnå en større forståelse og et større handlerum i hverdagen. De særlige tilrettelagte mentorforløb kører som et forsøg i skoleåret 2016/17, men tegner allerede til at være en succes, i hvert fald er der mange positive tilkendegivelser fra både forældre og børn.