Modtagerklasse inklusion

Tempeltræet

 

Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210620

Inklusion af modtagerklassebørn

 

Mål

Målet er, at at øge inklusionen af børn i modtager klassen gennem positive oplevelser med jævnaldrende børn på Tempeltræet.

 

Værdi

Vi mener at det er vigtigt, at hvert enkelt barn oplever de positive aspekter der er forbundet med at gå i klub; venskab, sociale arenaer, relationer, frirum, at blive hørt og respekteret samt at opleve at være en del af et fællesskab.

For børn i modtager klasse børn bliver det yderliger vigtigt at have mulighed for at lære jævnaldrene børn at kende udenfor skoleregi. Samtidig er det vores overbevisning at en øget kulturforståelse og sproganvendelse vil styrke deres alsidige udvikling.

 

Strategi

Vi vil være tilgængelige, synlige og troværdige voksne

 

Handleanvisninger

Vi vil ved at have en pædagog i MK2og MK3 klassen, vil vi være synlige i børnenes klasser mindst en gang om ugen, vi vil her fortæller om Tempeltræets aktiviteter den pågældende dag/uge og tilbyde børnene, at vi deltager sammen med dem i de aktiviteter hvor den største interesse ligger.

 

Vi vil lære MK børn at fritiden er deres egen og at de skal tage ansvar for sig selv og søge indflydelse på egen hverdag.

 

Vi vil månedligt, på tværs af modtageklasserne, tilbyde en kulturtur uden for Tempeltræets rammer.

Vi vil deltage i forældre/kontaktpersonsmøder og skolehjemsamtaler hvor vi vil fortælle om Tempeltræet og hvad vi kan tilbyde.

Vi vil videre formidle vigtigheden af også i fritiden, at understøtte barnets sociale liv så barnet føler sig som en naturlig del af et fællesskab.

Vi vil holde møder med lærerne for at opbygge et lærer/pædagogsamarbejd omkring modtagerklassene, samt afholde møder efter behov med andre relevante fagpersoner.

 

 

Måleenheder

Vi vil måle effekten af vores indsats, ved at månedligt at måle hvor mange børn der kommer i Tempeltræet.

Vi vil i samarbejde med udvalgte MK børn hver 12. Uge, udfylde et spørgeskema for at måle interessen for Tempeltræet og vores tilbud.

 

Succeskriterier

Vi er på rette vej når:

Modklasse børnene føler tryghed når de færdes på Tempeltræet.

Modtageklasse børnene selv opsøger klubben efter skole

 

Vores stjernemål er:

At alle børn fra modtagerklasser er en del af klub Tempeltræet, oghar oplevelsen af at være en del af et fællesskab.

At MK børn benytter klubben, som andre børn og ønsket er at man dagligt vil møde et MK barn i en af klubbens aktiviteter.