Computerrummet

Tempeltræet

 

Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg, Tlf. 38210620

Computerrummet

 

 

De kommercielle netcaféer, som ligger rundt omkring, er populære steder for børn, unge og voksne at få adgang til computere.

Vi på Tempeltræet mener imidlertid, at det ikke altid er gode miljøer for børn at færdes i.

 

Det er vores mål og opgave at give børn og forældre på Tempeltræet et alternativ til disse Netcaféer.

Et alternativ hvor pædagogiske overvejelser danner grundlag for måden tingene fungerer på, og hvor der altid er en ansvarlig voksen tilstede.

 

Derfor prioriterer vi, at vores computerrum er udstyret med maskiner, som lever op til standarden på markedet og har spil som møder børnenes ønsker og interesser.

 

Tempeltræets computerrum består af 8 computere, som er forbundet i et internt netværk. På disse ligger diverse spil, som f.eks. Minecraft, League Of Legends, Trackmania, m.m.

De er alle forbundet til internettet.

 

Derudover er der to Playstation 4 med bl.a. FIFA16, LEGO Marvel og Little Big Planet.

Når et barn kommer på Tempeltræet, kan han/hun reservere en computer eller en Playstation 4 i 45

minutter

 

I computerrummet lægger vi stor vægt på at børnene behandler hinanden med respekt. Det vil bl.a. sige at:

 

- vi kræver at man taler ordentligt til hinanden.

- man ikke skyder sine holdkammerater i spillene.

- man ikke giver sine figurer grimme

- eller fornærmende navne.

 

Vi forsøger at styrke det sociale spil, der foregår børnene imellem, når de aftaler egne spilleregler.

Som oftest kan børnene selv bestemme, hvad de vil bruge deres computertid på, men det hænder, at vi arrangerer turneringer i de forskellige spil.

 

På Tempeltræet vil vi gerne guide og hjælpe børnene til at blive kompetente brugere af internettet.

Vi vil i computerrummet lære børnene at færdes hensigtsmæssigt på nettet.

Dette indebærer reglerne om ikke at udlevere navn, adresse, telefonnummer og bopæl m.m. til ukendte personer.

 

Smart–reglerne* er udarbejdet af  Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet. De gældernaturligvis også på Tempeltræet:

 

 

Sæt grænsen

- husk at det er dig der sætter grænsen. Luk og sluk for computeren og mobil hvis du føler dig utryg.

 

Mød aldrig en chatven alene

- du skal give en voksen du stoler på besked, hvis du mødes med en chatven. Aftal at mødes om dagen, på et sted hvor der er an-dre mennesker. Gå

aldrig alene til mødet.

 

Afgiv ikke personlige oplysninger.

- Giv ikke en chatven dit navn, telefonnum-mer, emailadresse

eller et billede af dig. Dine oplysninger kan blive misbrugt

 

 

Reager og gem beviserne

- Reager, hvis en

situation bliver

ubehagelig. Husk at gemme beviser, hvis du har modtaget

beskeder eller e-mails. Så er det lettere for voksne at hjælpe.

 

 

Tal med en voksen du stoler på.

- Husk, det hjælper altid at tale med en, hvis du har oplevet noget

ubehageligt.

 

*Se mere på www.medieraadet.dk